Rezervační podmínky autopůjčovny

Poplatek za kreditní kartu/administrativní poplatek, který Vám CarTrawler účtuje, není za žádných okolností vratný. Je odpovědností poskytovatele nájemního vozidla, aby Vaši rezervaci zpracoval správně. Přesnost jakékoliv cenové nabídky za pronájem vozidla stanovené tímto rezervačním nástrojem a jakékoliv objednání provedené tímto rezervačním nástrojem záleží na detailech, které na tomto rezervačním nástroji poskytnete.

Odpovědnost

V případě sporu mezi CarTrawler a Vámi, naše odpovědnost k Vám, je limitovaná max. do výše našeho úvodního servisního poplatku, který jste zaplatili při zapůjčení vozidla.

Jakékoliv objednání, které provedete pro pronájem vozidla na tomto rezervačním nástroji, je učiněno s poskytovatelem nájemního vozidla a nikoliv s CarTrawlerem. CarTrawler a tento rezervačním nástroj pouze usnadňují provádění rezervací u poskytovatele nájemních vozidel. CarTrawler není smluvní stranou mezi Vámi a poskytovatelem nájemních vozidel a nenese žádnou odpovědnost, či závazky (přímo či nepřímé) vůči žádné straně vzhledem k podmínkám Vaší smlouvy s poskytovatelem nájemních vozidel, nebo jakýmkoliv problémům vyskytujícím se u pronajatého vozidla na základě této smlouvy nebo jakýchkoliv dalších problémů mezi Vámi a poskytovatelem nájemních vozidel. Při objednávání nájemního vozidla v tomto rezervačním nástroji souhlasíte s podmínkami relevantního poskytovatele nájemních vozidel.

Věk a odpovědnost

Používáním tohoto rezervačním nástroje potvrzujete, že jste nabyli dostatečného zákonného věku pro používání tohoto rezervačním nástroje a můžete vytvářet závazné právní závazky pro jakoukoliv odpovědnost, kterou byste mohli způsobit jako důsledek použití tohoto rezervačním nástroje. Používáním tohoto rezervačním nástroje jste srozuměni s tím, že jste odpovědní, finančně a jinak, za všechna použití tohoto rezervačním nástroje jak Vámi, tak těmi, co používají Vaše přihlašovací údaje. CarTrawler Vám doporučuje chránit si přihlašovací údaje.

Podmínky objednávání

Prosím, přečtěte si následující podmínky, které se vztahují k rezervacím/objednávkám, které byly Vámi provedeny za účelem pronájmu vozidla skrze tento rezervačním nástroj.

A. Vytvoření Objednávky

CarTrawler působí celosvětově, takže existují tři typy obchodních platebních modelů pro objednávání, jak je popsáno níže:

Zaplatíte objednací zálohu v době Vašeho objednávání a zůstatek je placen provozovateli nájemních vozidel po příjezdu; nebo

Zaplatíte celý nájemní poplatek za půjčení vozidla a době Vašeho objednání a zaplatíte pouze za palivo benzín / naftu a volitelné příslušenství po příjezdu; nebo

Nezaplatíte nic v době Vašeho objednávání. CarTrawler provede rezervaci ve Vašem zastoupení bez obdržení jakýchkoliv peněz a zaplatíte provozovateli nájemních vozidel (AVIS, Hertz, Alamo, Europecar atd) celý náklad za pronajaté vozidlo v době Vašeho příjezdu.

Platební model pro Vaše objednávání je závislý na poloze a/nebo použitém provozovateli nájemního vozidla a budete informováni o jakýchkoliv platbách předem před dokončením Vaší objednávky. Kde to bude použitelné, jste odpovědni za úhradu zůstatku patřícímu poskytovateli nájemního vozidla. Vždy jste odpovědni za úhradu jakýchkoliv dodatečných služeb/nákladů Vámi požadovaných a jste odpovědní za jakékoliv další servisní poplatky aplikované výše uvedeným poskytovatelem nájemního vozidla. Musíte používat kreditní kartu nebo debetní kartu nebo PayPal k využití úvodního servisu poskytovaného tímto objednacím nástrojem.

Prosím, vezměte na vědomí, že ne všechni poskytovatelé nájemních vozidel mohou akceptovat debetní karty nebo paypal. Při objednávání s Vaší kreditní, debetní kartou nebo PayPalem skrze tento rezervační nástroj, souhlasíte, že pokud je objednávka zrušena méně než 48 hodin před zapůjčením vozidla, jsou kvůli započetí na základě objednávky provedené na tomto rezervačním nástroji, peníze převedeny (objednací zálohu a náš úvodní servisní poplatek si CarTrawler ponechá a nebude vratný). Pokud byla také zaplacena celá částka za pronájem, CarTrawler si ponechá třídenní nájemné a úvodní servisní poplatek a nebude odpovědný za vrácení peněz za nájemní částku a Vy takto berete na vědomí, že CarTrawler nemá žádný závazek vrátit celou částku za pronájem za žádných okolností. Pokud potřebujete učinit jakékoliv změny ve Vaší objednávce, CarTrawler od Vás musí obdržet komunikaci skrze Podporu CarTrawler přes rezervační nástroj jasně, informujíce CarTrawler ohledně přesných detailů týkajících se každé změny.

CarTrawler nezaručuje, že výše uvedené změny mohou být zpracovány, avšak bude tomu věnováno nejvyšší úsilí, aby bylo dosaženo příznivého výsledku. Změny nemohou být zpracovány po vyzvednutí vozidla. CarTrawler není schopen Vám nabídnout vrácení peněz, pokud Vaše nájemné stornujete brzy. V případě, že požadujete prodloužit dobu pronájmu po vyzvednutí Vašeho pronajatého vozidla (data nezahrnutá CarTrawler poukazem), musíte zaplatit přímo agentuře nájemních vozidel místní nájemní sazby, které v onen čas převažují. Při objednávání/rezervaci je Vaší povinností informovat poskytovatele nájemních vozidel, pokud je to nutné, o jakémkoli fyzickém či duševním stavu relevantnímu k pronajatému vozidlu.

V případě havárie mohou vzniknout pojistné důsledky, pokud neinformujete poskytovatele nájemního vozidla o této skutečnosti. Bude po Vás požadováno předložení souboru pronajatých vozidel, úplný řidičský průkaz (UK povoluje dvě části) ze země původu, platný cestovní pas a platnou kreditní kartu na jméno nájemníka (řidiče). V případě opomenutí předložení požadovaných dokumentů, zástupce pronajímatele vozidla může odmítnout automobil a žádné zaplacené finanční prostředky Vám nebudou proplaceny. Pokud provedete objednávku, ale nevyzvednete si vozidlo, zaplacené fin. prostředky Vám nebudou vráceny. Prosím, vezměte na vědomí, že v případě opožděného příjezdu je povinností zákazníka kontaktovat zástupce pronajímatele vozidla. V případě zrušení letů či opoždění, CarTrawler nebude odpovědný za zaplacené prostředky. Náhrady musí být vyžadovány z prázdninového pojištění.

B. Potvrzení objednávky

Když je Vaše objednávka potvrzena, CarTrawler zajistí potvrzení objednávky v zastoupení poskytovatele nájemního vozidla pro každou objednávku, avšak nezaručuje se za zahrnutí poplatků za dodatečné služby nebo detaily servisních poplatků či daně účtované poskytovatelem nájemního vozidla, nebo dodatečné služby požadované Vámi v místě vyzvednutí. CarTrawler doporučuje, abyste důkladně zkontrolovali detaily objednávky, tj. zemi, místo a dobu pronájmu. Pokud by se vyskytly nějaké nesrovnalosti, měli byste okamžitě komunikovat skrze náš Website nástroj a jasně informovat CarTrawler ohledně přesných detailů každé nesrovnalosti. CarTrawler doporučuje, abyste si přečetli a řídili se podmínkami poskytovatele nájemního vozidla (které jsou dostupné na tomto rezervačním nástroji, ale mohou být čas od času poskytovatelem nájemních vozidel změněny), na základě nichž poskytovatel nájemního vozidla při přijetí potvrzení objednávky zpřístupňuje Vámi rezervované vozidlo. Rezervační čísla zahrnutá v potvrzení objednávky by měla být uváděna u všech informací, zrušení nebo změny objednávky.

C. Stornování

Stornování objednávky musí být provedeno minimálně čtyřicet osm (48) hodin před zapůjčením vozidla, kvůli započetí na základě objednávky provedené na tomto objednacím nástroji. Pokud si přejete zrušit objednávku, jedinou přijatelnou metodou je skrze naši CarTrawler Website.

Nestornujte Vaši objednávku se zástupcem nájemního vozidla přímo, jelikož Vám může účtovat dodatečné poplatky. V případě oznámení storna, které bude obdrženo CarTrawlerem v rámci sedmi (7) dní od data objednání vozidla a alespoň čtyřicet osm (48) hodin před zapůjčením vozidla, kvůli započetí na základě objednávky provedené na tomto objednacím nástroji, všechny finanční prostředky budou vráceny.

V případě oznámení storna, které bude obdrženo CarTrawlerem mimo sedm (7) dní od data objednání vozidla a alespoň čtyřicet osm (48) hodin před zapůjčením vozidla, kvůli započetí na základě objednávky provedené na tomto objednacím nástroji, všechny finanční prostředky kromě stornovacího manipulačního/administrativního poplatku ve výši 25 ? a nevratného Administrativního Poplatku (Poplatek za zpracování karty) v případě potřeby, budou vráceny.

V případě oznámení storna, které bude obdrženo CarTrawlerem méně než čtyřicet osm (48) hodin před zapůjčením vozidla, kvůli započetí na základě objednávky provedené na tomto objednacím nástroji, Vám nebudou vráceny žádné uhrazené finanční prostředky, ledaže by celá částka za pronájem byla také před placena, CarTrawler si ponechá 3denní nájemné a Administrativní Poplatek (Poplatek za zpracování karty) v případě potřeby. V případě storna objednávky, když bude celá částka za pronájem splatná po příjezdu, neexistuje žádný poplatek za zrušení, ale stále musíte zrušit Vaši rezervaci skrze naši Cartrawler Website.

Je odpovědností zákazníka osobně zrušit jakýkoliv další vedlejší produkt, jenž mohl být zakoupen společně (vedle sebe) s rezervací vozidla, tj. PROPLACENÍ NADMĚRNÉ LDW (loss damage waiver = forma pojištění pronajatého vozidla) POJISTKY skrze třetí strany jako pojištění pronájmu automobilu.

V případě, že zrušíte nebo pozměníte objednávku kreditní/debetní kartou, CarTrawler nebude odpovědný za žádné peněžní ztráty Vámi utrpěné, jako výsledek změny v peněžních směnných kurzech mezi časem Vašeho původního objednání a jeho pozdějším stornováním či změnou (v případě potřeby).

D. Výpočet ceny

CarTrawler vynakládá všechno úsilí, aby zajistil, že uvedené ceny v době objednávky provedené na tomto rezervačním nástroji jsou správné a přesné z hlediska všech materiálních stránek. Nicméně, CarTrawler si vyhrazuje právo na změnu uvedené ceny v době provedení objednávky v případě zjevné či jasné chyby v uvedené ceně. CarTrawler se bude snažit informovat zákazníka, jakmile to bude přiměřeně možné v případě, že uvedená cena v době objednání je nesprávná.

V případě změny uvedené ceny v době objednávky si může zákazník zvolit doplacení upravené ceny nebo alternativně bude zákazník oprávněn zažádat o vrácení všech uhrazených finančních prostředků. Cizí směnné kurzy použité CarTrawlerem k zobrazení cen v měně zvolené zákazníkem jsou často aktualizovány. Cizí směnné kurzy používané společností, u které máte vedenu Vaši kreditní kartu, se mohou lišit. CarTrawler nemůže nést odpovědnost za žádnou nesrovnalost mezi cenou zobrazenou CarTrawlerem a částkou účtovanou společností, kde máte vedenu Vaši kreditní kartu, kvůli použitému směnnému kurzu.

E. Reklamační Řízení

Reklamace jsou přijímány pouze písemně a musí být zaznamenány do Podpory CarTrawler a obdrženy v rámci 30 dní od uskutečnění (datum zanechání nájemního vozidla). Stížnosti obdržené po této době nebudou zpracovány.

ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST ZA TRANSAKCE PROVEDENÉ KREDITNÍMI NEBO DEBETNÍMI KARTAMI

CarTrawler se snaží zajistit, aby všechny transakce provedené kreditními kartami a debetními kartami na tomto objednacím nástroji byly bezpečné. Avšak, pokud se na Vaší kreditní kartě nebo debetní kartě objeví neautorizované poplatky nebo příkaz pro jakoukoliv použitou kartu na tomto objednacím nástroji, kdykoliv během či po Vaší rezervaci, provede Vaši transakci nebo odhalí detaily Vaší platební karty na tomto rezervačním nástroji, CarTrawler nebude odpovědný či zavázán jakýmkoliv způsobem, pokud se týče jakéhokoliv poškození nebo ztráty čehokoliv utrpěné Vámi, vyplývající z /nebo jakýmkoliv způsobem spojené s uvedeným použitím, transakcí nebo odhalení, pouze s výhradou zákonných práv, která můžete mít. Prosím, všimněte si, že tento rezervační nástroj je VeriSign zabezpečený.

Online letenky

Online rezervace auta dle Vašich potřeb - malá, kompaktní, SUV, přesně pro účel vaší cesty. Dokážeme Vám nabídnout i auto pro 9 či 12 osob. Fly4less.cz vždy nabídne tu nejlepší cenu v destinacích v Evropě, USA i Asii. Jsme specialisté na nabídku aut ve Španělsku, kde naše ceny patří k těm absolutně nejnižším. Záleží nám na kvalitě našich služeb, i proto používáme zabezpečené servery pro internetové transakce.

Od roku 2009 autopujcovnalevne.cz poskytla tisíce levných nabídek autopůjčoven po celém světě pro naše zákazníky jak pro obchodní cesty, tak auta na dovolenou. Připojte se k tisícům spokojených zákazníků, kteří si rezervovali auto s námi a získejte cenovou nabídku na levné autopůjčovny kdekoli na světě ještě dnes, pomocí našeho zabezpečeného on-line rezervačního systému nebo nám zavolejte. Nabízíme profesionální zákaznický servis každý den od 9 do 21 hodin. Veškeré rezervace jsou generovány a zajišťovány systémem Cartrawler

Cestovní nástroje

V cestovních nástrojích přinášíme různé tipy jak dosáhnout a rezervovat letenky za nejnižší ceny. Mezi ně patří hledání i v okolních dnech, nejlépe +- 3 dny ve vámi požadovaném termínu. Další radou jak docílit nižší ceny je letět třeba uprostřed týdne za nebo odlétat z okolí českých hranic nejčastěji využívané patří odlety z Berlína,Vídně, Mnichova, ale i z Wroclavi Krakova nebo Katovic.


Nejhledanější letenky

Nejhledanější letenky z naší nabídky. Letenky, které naši zákazníci nejčastěji vyhledávají.
Newsletter

Přihlašením do odběru newsleteru souhlasíte se zpracováním osobích údajů Fly4less.cz